Ασκήσεις Αξιολόγησης

 

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους από τους μαθητές της Δ' Δημοτικού

Απορρίμματα

Ανακύκλωση

Χαρτί

Γυαλί

Πλαστικό

Μέταλλα

Καλή Επιτυχία !